Up one level Roger's Pictures

Ikebana2018

Many of Barb's arrangements from throughout the year, both as a student and a teacher...


iyuka for Year of the Dog

Kakeike - hanging arrangement

Shoka Shofutai Sanshuike

Jiyuka basic 1 slanting

Shoka Shofutai Isshuike

Jiyuka basic 1 horizontal

Rikka Shimputai

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Nishuike

Jiyuka basic 1 vertical

Shoka Shofutai Nishuike

Shoka Shofutai Isshuike

Group Jiyuka - Barb's is front right

Shoka Shofutai Nishuike

Jiyuka basic 3 slanting

Jiyuka basic 2 vertical

Shoka Shofutai Nishuike

Rikka Shofutai

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Nishuike

Jiyuka basic 1 slanting

Shoka Shofutai Sanshuike Jodan nagashi

Shoka Shofutai Nishuike

Jiyuka

Shoka Shofutai Sanshuike

Rikka Shofutai

Jiyuka

Jiyuka

Jiyuka

Shoka Shofutai Nishuike

Jiyuka basic 1 slanting

Shoka Shofutai Nishuike

Kakeike - hanging arrangement

Jiyuka basic 1 vertical

Jiyuka basic 1 vertical

Moribana-nageire combination

Shoka Shofutai Isshuike

Whimsical Jiyuka

Whimsical Jiyuka

Jiyuka basic 2 vertical

Shoka Shofutai Isshuike

Whimsical Jiyuka

Whimsical Jiyuka

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Nishuike

Rikka Shofutai

Jiyuka

Jiyuka

Shoka Shimptai

Kakeike

Jiyuka basic 3 slanting

Jiyuka

Shoka Shofutai Nishuike

Jiyuka basic 1 vertical

Jiyuka basic 1 vertical

Shoka Shofutai Nishuike

Jiyuka

Jiyuka

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai, moon viewing arrangement

Multiple Jiyuka

Nageire

Nageire, a few days later...

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Isshuike

Shoka Shofutai Nishuike

Shoka Shofutai Isshuike

Rikka Shofutai

Jiuka basic 1 vertical

Sunamono

Rikka Shofutai

Shoka Isshuike

Shoka Sanshuike

Shoka Shofutai Sanshuike

Shoka Shimputa

Rikka Shimputai

Shoka SHofutai Nishuike

Jiyuka

Jiyuka

Rikka Shofutai

Jiyuka

Jiyuka

Jiyuka

Jiyuka

Jiyuka

Jiyuka

Jiyuka

Jiyuka

jAlbum 10